Bộ y tế Canada chuẩn y việc dùng thuốc chủng ngừa covid Moderna cho mũi bổ sung

THOI BAO NEWS – Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 12 tháng 11, bộ y tế Canada đã chuẩn y cho việc dùng thuốc chủng ngừa covid Moderna cho mũi bổ sung cho những cư dân từ 18 tuổi trở lên.
Lượng thuốc chủng moderna dùng cho mũi thứ ba chỉ có 50 microgram, thay vì 100 microgram như hai liều chủng ngừa trước đó, và phải cách xa mũi chủng thứ nhì ít nhất là 6 tháng.
Trong tuần trước đó, bộ y tế Canada cũng đã chuẩn y việc dùng thuốc chủng ngừa của công ty Pfizer cho mũi bổ sung.
Trong khi lượng thuốc chủng mũi bổ sung của công ty Moderna chỉ cần 50 microgram, thì mũi chủng ngừa bổ sung của công ty Pfizer vẫn cần 100 microgram.
Đã có những dấu hiệu cho thấy là những người được chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi, đã có khả năng miễn nhiễm chống covid sút giảm theo thời gian.
Bằng chứng là hiện nay có một số người đã chủng ngừa covid hoàn toàn vẫn bị lây nhiễm và phải vào nằm trong những khu cấp cứu bệnh viện.
Ủy ban tham vấn quốc gia về thuốc chủng Canada (NACI) cũng khuyến cáo nên chủng ngừa mũi bổ sung cho những ai đã chủng ngừa covid bằng thuốc Astra Zeneca hay Janssen của công ty Johnson & Johnson