Đến tháng 7, Canada sẽ nhận được tổng cộng 36.4 triệu liều thuốc chủng covid.

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ tư ngày 10 tháng 3, thiếu tướng Dany Fortin, trưởng ban đặc trách việc phân phối thuốc chủng ngừa liên bang đã nói là chương trình chủng ngừa covid cho cư dân đã được mở hết tốc lực với 36.4 triệu liều thuốc chủng sẽ nhận được trước cuối tháng 6 năm nay.
Thiếu tướng Fortin cũng nói là tất cả những ai muốn chủng ngừa, sẽ nhận được ít nhất một mũi thuốc chủng, trước ngày Quốc Khánh Canada 1 tháng 7.
Tính đến cuối tháng 3 này, công ty Pfizer sẽ gửi đến Canada 5.5 triệu liều thuốc chủng, cộng thêm 2 triệu liều từ công ty Moderna và 500 ngàn liều từ công ty Astra Zeneca, Canada sẽ có tổng cộng 8 triệu liều thuốc chủng covid trong 3 tháng đầu năm nay.
Ngoài ba công ty dược vừa kể trên, bộ y tế Canada cũng chuẩn y thêm thuốc chủng ngừa covid của công ty Johnson & Johnson, tuy nhiên theo lời của thủ tướng Trudeau thì công ty này đang gặp những khó khăn trong việc sản xuất thuốc chủng Janssen, cho nên cho tới nay vẫn chưa biết là khi nào thì Canada nhận được thuốc chủng Janssen?