Những điều nên làm và không nên làm sau khi chủng ngừa covid.

THOI BAO TORONTO – Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ hai ngày 8 tháng 3, trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ CDC đã công bố một bản khuyến cáo, liệt kê những điều nên làm và không nên làm cho những người đã chủng ngừa covid.
Theo bản công bố này thì những người đã hoàn tất việc chủng ngừa covid, có quyền gặp gỡ nhau trong nhà mà không cần đeo khẩu trang , sau khi đã chủng ngừa được 2 tuần lễ.
Những bậc ông bà có thể ôm các cháu của họ, trong những cuộc gặp gỡ, cho dù những đứa cháu này chưa được chủng ngừa, và với điều kiện là những đứa cháu không có những triệu chứng lộ ra ngoài như sốt, ho…
Nếu sống trong những nhà già, và gặp gỡ những người có dương tính với covid, thỉ người ta vẫn phải cách ly 14 ngày.
Tuy nhiên trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC cũng khuyến cáo, có nhiều trường hợp người ta vẫn nên đeo khẩu trang nếu tụ họp ở những nơi không thoáng khí, như là tụ họp ở tầng hầm của một tư nhân hát karaoke.
Trung tâm CDC cũng khuyến cáo là bây giờ hiện nay vẫn chưa là lúc cho mọi người đi du lịch.
Trong khi đó Canada dường như chưa cho giảm những giới hạn như không cần đeo khẩu trang và các giới chức y tế Canada từ chối không bình luận gì về những khuyến cáo của trung tâm CDC..