Ontario cho phép những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều vaccine mRNA

THOI BAO – Ontario cho phép những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều vaccine mRNA đầu tiên sẽ được đặt lịch hẹn tiêm liều thứ hai bắt đầu từ 8 giờ sáng, thứ Hai ngày 28/6/2021 (28 June).

Tất cả những người đã tiêm liều Pfizer hoặc Moderna đầu tiên cũng sẽ đủ điều kiện được đặt hẹn tiêm mũi thứ hai sớm hơn so với lịch hẹn trước đây, thông qua hệ thống online của tỉnh bang tại:

https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/