SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

KÍNH THUỐC

  • Điều chỉnh thị lực của các người bị cận thị, viễn thị và loạn thị.
  • Bộ sưu tập gọng kính của chúng tôi sẽ giúp cho quý khách có được loại kính thuốc hoàn hảo thích hợp nhất..

Mỗi cá nhân có nhu cầu và mong muốn khác nhau khi lựa chọn kính thuốc. Các chuyên gia nhãn khoa của chúng tôi sẽ giúp bạn bảo vệ tầm nhìn của mình và có được kiểu dáng hoàn hảo bổ sung cho mong muốn tốt nhất của quý khách với khung thiết kế của chúng tôi.

Chúng tôi có phòng cắt tròng kính tại tiệm với máy cắt tròng vi tính hiện đại nhất và sẽ cung cấp dịch vụ trong một giờ để hoàn thành sớm nhất cho quý khách có nhu cầu cấp bách.

KÍNH MÁT