Số người nhiễm covid và phải vào bệnh viện ở các tỉnh bang Ontario và Quebec giảm, nhưng số người chết lại tăng

ThoiBao Toronto: trong hôm thứ tư ngày 26 tháng giêng, chính quyền tỉnh bang Ontario thông báo là có thêm 92 người chết vì covid ở tỉnh bang này , trong khi số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện sút giảm xuống còn 4,016 người gồm cả 608 người phải nằm trong các khu cấp cứu. Số người phải nằm trong các khu cấp cứu ở tỉnh bang Ontario đã giảm từ 626 người trong hôm thứ ba xuống còn 608 người trong ngày thứ tư và là một sự kiện giúp người ta hy vọng là đại dịch covid đang trên đà đi xuống.
Tại tỉnh bang Quebec, số người nhiễm covid và phải vào bệnh viện là 4,150 người và trong hai ngày liên tiếp qua, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec đã sút giảm.
Bắt đầu từ ngày thứ hai tuần tới 31 tháng giêng, tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại các nhà hàng, các phòng tập thể dục, các rạp xi nê, các trung tâm văn nghệ thể thao.. với số khách vào tối đa là 50 phần trăm sức chứa của các cơ sở này.
Trong khi đó tại tỉnh bang Quebec, chính quyền tỉnh bang này chỉ cho mở cửa lại những nhà hàng với số khách vào giới hạn là 50 phần trăm sức chứa.
Đến ngày 7 tháng 2 thì chính quyền tỉnh bang Quebec mới cho mở cửa lại những phòng tập thể dục.
Cũng trong ngày thứ tư có thêm 73 người Quebecers bị chết vì covid , và đã nâng tổng số người chết ở tỉnh bang Quebec lên đến 13 ngàn người, cao nhất Canada. Số người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario đứng hàng thứ nhì với trên 10 ngàn người.
Trên toàn Canada hiện có 10,888 người bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện.Có trên 2.9 triệu người Canadians bị nhiễm covid và trong số này có 33,149 người chết