THOI BAO TORONTO NEWS

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ sáu 30 tháng 4, bà Patty Hajdu, tổng trưởng bộ y tế liên bang nói là bộ y tế đang nghiên cứu về ý kiến là những du khách đến Canada, sẽ cần có thông hành chủng ngừa, và cách thức của một thông hành chủng ngừa được thiết lập ra sao, sẽ được chính quyền liên bang công bố trong những ngày sắp tới.
Những người Canadians đã chủng ngừa và muốn đi du lịch ngoại quốc trong tương lai, cũng sẽ được cấp một thông hành chủng ngừa.
Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý Ipsos vừa được công bố, cũng cho thấy là 78 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến, ủng hộ việc thiết lập một thông hành chủng ngừa cho cư dân cũng như cho những du khách.
Tại Hoa Kỳ, qua một cuộc thăm dò dân ý ở đây, 71 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến cũng ủng hộ việc thiết lập một thông hành du lịch.